تولید

 

محصولات تولیدی سیرنگ دانه  ناژین  با استفاده از  بهترین مواد اولیه تایید شده واحدهای  پتروشیمی داخلی و با کیفیت‌ترین افزودنی (Additive) و رنگدانه‌های (Pigments) اروپایی وارداتی برای هر سلیقه و نیز هر سطح کیفی با استفاده از ماشین‌آلات به روز این صنعت به شرح ذیل تولید می‌گردد. شایان ذکر است که قبل از تولید انبوه و نهایی مستربچ, نمونه قطعه و یا نمونه شاهد مشتریان در آزمایشگاه تخصصی این شرکت شبیه سازی رنگ(color matching) شده و تست‌های کیفی و کمی با ماشین آلات تمام دیجیتال بررسی و پس از تایید نهایی توسط واحد کنترل کیفی و آزمایشگاه و در آخر تایید مشتری به تولید انبوه با همان فرمول وتحت نظارت واحد کنترل کیفی تولید می‌گردد.